Spis treści
Generalne założenia do koncepcji rewaloryzacji dla całości Ogrodu Branickich
Dekoracja rzeźbiarska ogrodu
Zaplecze ogrodnicze, oranżeria
Zamówienie materiału roślinnego z wyprzedzeniem
Nawierzchnie
Oświetlenie
Wszystkie strony

Generalne założenia do koncepcji rewaloryzacji dla całości Ogrodu Branickich

  • Podejmując w końcu lat 90. działania rewaloryzacyjne w Ogrodzie Branickich postanowiono, że generalną zasadą tych prac będzie dążenie do przywrócenia temu obiektowi dawnego barokowego charakteru .
  • Podstawą decyzji projektowych są zachowane w terenie relikty dawnej kompozycji, przekazy archiwalne, wyniki badań archeologicznych, studia porównawcze z obiektami analogicznymi.
  • Wierność barokowym wzorcom ma dotyczyć zarówno formy przestrzennej jak i rozwiązań materiałowych.
  • Dopuszczono możliwość zachowania pewnych późniejszych nawarstwień stylowych , uznanych za szczególnie cenne ze względów artystycznych lub społecznych np. nowego wystroju tzw. Ścianki Parawanowej z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej.
  • Mając świadomość, że Ogród Branickich musi funkcjonować we współczesnych realiach i, że musi być dostosowany do znacznie większej frekwencji niż w XVIII w,. proponuje się wprowadzenie elementów współczesnej infrastruktury technicznej: odwodnienia, iluminacji budowli ogrodowych, systemu sztucznego nawadniania, systemu monitoringu.