Europejskie Dni Dziedzictwa
poniedziałek, 26 września 2011 10:06

W niedzielę, 25 września 2011r., białostoczanie mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych  w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

W  Galerii im. Sleńdzińskich (salonie wystawowym przy ul. Legionowej 2) odbyła się promocja książki dr Anny Oleńskiej z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, zatytułowanej „Jan Klemens Branicki – Sarmata nowoczesny. Kreowanie wizerunku poprzez sztukę”. Wydawnictwo jest ukoronowaniem wieloletnich badań dr Oleńskiej nad rolą hetmana Branickiego w dziejach polskiej kultury. Stanowi studium interdyscyplinarne, ukazujące w szerokim kontekście kulturowym inicjatywy i przedsięwzięcia artystyczne Jana Klemensa Branickiego - jednej z najbardziej znaczących i ciekawych osobistości schyłku I Rzeczpospolitej. Zawiera szereg nieznanych dotąd źródeł archiwalnych.

Wydawcą bogato ilustrowanej książki jest Stowarzyszenie Liber Pro Arte przy Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Europejskie Dni Dziedzictwa Białystok 2011

 

Z kolei goście zgromadzeni w  Auli Magna Pałacu Branickich mieli okazję wysłuchać prezentacji Michała Jackowskiego na temat  rekonstrukcji dekoracji rzeźbiarskiej  Pawilonu pod Orłem w Ogrodzie Branickich. Autor rzeźb przedstawił cały proces powstawania dekoracji rzeźbiarskiej, od analizy materiału archiwalnego w postaci ryciny i opisu altany, poprzez poszukiwanie analogii w zachowanych obiektach z epoki, po opracowanie autorskiego projektu dzieła i ukazanie kolejnych etapów jego realizacji. Prezentacji multimedialnej towarzyszyła autorska wystawa, ukazująca warsztat pracy artysty. Nie zabrakło na niej makiety altany w skali 1:10, a także modeli popiersi, form i odlewów poszczególnych elementów rzeźbiarskich w skali 1:1.

Z myślą o miłośnikach muzyki barokowej zorganizowano także niezwykły koncert „Muzyka w komnatach Izabeli”. Przeniósł on licznie zgromadzonych słuchaczy do czasów świetności Białegostoku, który dzięki mecenatowi Izabeli Branickiej stał się jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w XVIII-wiecznej Polsce. W Auli Magna zaprezentowano kompozycje dwóch „gigantów” muzyki XVII i XVIII wieku – Claudia Monteverdiego oraz Jana Sebastiana Bacha, których twórczość nadaje ramy historyczne i artystyczne sztuce muzycznej baroku. W wykonaniu utworów udział wzięło łącznie szesnastu muzyków z całej Polski, wchodzących w skład Zespołu Instrumentów Dawnych oraz Zespołu Muzyki Dawnej DILETTO. Utwory zostały zaprezentowane na instrumentach z epoki.

W najbliższy czwartek, 29 września o godz. 18.00 w Galerii im. Sleńdzińskich (salonie wystawowym przy ul. Legionowej 2), kolejne wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Prezentację zatytułowaną „Fabryczny Białystok” na temat architektury postindustrialnej przedstawią: dr Adam Turecki z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz reprezentanci Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Oddziału w Białymstoku.

Z kolei 30 września, w Parku Planty otwarcie wystawy poświęconej Józefowi Blicharskiemu. Początek o godz. 16.00.

Zapraszamy!