Najnowsze wyniki badań dotyczących historii Ogrodu Dolnego.
środa, 30 lipca 2014 07:54

W 2007 r. Miasto Białystok otrzymało od Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie dokument pn. Ogród Branickich w Białymstoku. Koncepcja rewaloryzacji, autorstwa dr inż. Doroty Sikory. Według założeń Koncepcji przygotowano dokumentację projektową, na podstawie której w latach 2009-2011 przeprowadzono rewaloryzację dziedzińca wstępnego i salonu ogrodowego. W 2013 r. przystępując do opracowania dokumentacji przetargowej na sporządzenie projektu prac rewaloryzacyjnych na terenie dolnego ogrodu szczegółowo przeanalizowano pod tym kątem zapisy Koncepcji z 2007 r. oraz wyniki wszystkich badań archeologicznych przeprowadzonych na tym terenie do 2013 r. Ostatecznie uznano, że Koncepcja z 2007 r., w części dotyczącej dolnego ogrodu, zawiera jedynie ogólne założenia rewaloryzacyjne, a także nieuzasadnione historycznie propozycje, będące rodzajem kompromisu przyjętego w latach 2005-2006. Jednocześnie stwierdzono, że obecny stan wiedzy pozwala na opracowanie takiego dokumentu, który mógłby pomóc Miastu w opracowaniu projektu poprawnej i przekonywującej restytucji kolejnej części Ogrodu Branickich.

Na mocy tych ustaleń ks. dr Jan Nieciecki – historyk sztuki i wieloletni badacz mecenatu artystycznego Jana Klemensa Branickiego, dokonał na zlecenie Miasta Białystok analizy wyników dotychczasowych archeologicznych badań wykopaliskowych i w ich świetle po raz kolejny odczytał dokumenty źródłowe. Na tej podstawie opracował opis ogrodu dolnego – „wodnej” części Ogrodu Branickich, będący charakterystyką jego rozplanowania, urządzenia i wystroju w XVIII w. Swój autorski opis uzupełnił bogatym materiałem ikonograficznym, ukazującym także analogie do białostockich rozwiązań, zachowane w europejskich ogrodach barokowych.

 

Pełny tekst: kliknij

Ilustracje: kliknij (plik zajmuje ok. 110 Mb)