Nowiny
Początki współpracy z OOZK w Warszawie
sobota, 19 maja 2007 14:30

W 1996 roku Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie (prawnym następcą OOZK jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie) rozpoczął działania mające na celu rekonstrukcję barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku. Od początku działania te prowadzone były z udziałem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W latach 1997-1999 (do czasu podpisania pierwszego porozumienia w dniu 19.05.1999 r.):

  • wykonano inwentaryzację zieleni ogrodu i opracowano podkład geodezyjny w skali 1:500,
  • prowadzono kwerendę archiwalną (przekazy kartograficzne – mapy i plany od 1765 r.; ikonograficzne - ryciny i fotografie; przekazy pisane – korespondencja hetmana i inwentarz 1772 r., sporządzony po śmierci J.K. Branickiego) i rozpoczęto prace analityczno- projektowe salonu ogrodowego – I etapu prac (dokładnie 10 lat temu!),
  • odtworzono cztery bukszpanowe partery i prowadzono bieżącą konserwację zieleni,
  • odbyły się dwa doroczne posiedzenia Międzynarodowej Rady ds. Ogrodu Branickich w Białymstoku, powstałej z inicjatywy dyrektora OOZK (zagraniczni eksperci wielokrotnie podkreślali, że kwestia rewaloryzacji Ogrodu Branickich i przywrócenia mu dawnej świetności ma znaczenie nie tylko krajowe, ale jest równie ważna w aspekcie europejskiego dziedzictwa ogrodów historycznych),
  • prowadzono na terenie ogrodu szeroko zakrojone badania archeologiczne, które ostatecznie pozwoliły na opracowanie projektu rekonstrukcji fontann w salonie ogrodowym.

 

 

 

 
List Prezydenta Miasta Białegostoku

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją pragnę poinformować, że rozpoczynamy działania, które - wierzę w to głęboko - przywrócą Ogrodowi Branickich jego dawną świetność. Na tej stronie internetowej znajdą Państwo wszelkie informacje, dotyczące podejmowanych w tej sprawie inicjatyw, postępów prac, a także garść wiadomości o Ogrodzie.

Przeszło dwa i pół wieku temu Jan Klemens Branicki uczynił Białystok swoją rezydencją, zmieniając niewiele znaczącą osadę w prawdziwą perłę pośród miast Rzeczypospolitej. Jego siedziba dotąd jest najważniejszą wizytówką miasta. Jednak pałac to nie tylko budowla, ale również jej oprawa. W XVIII wieku Białystok mógł się poszczycić jednym z najpiękniejszych ogrodów francuskich w Polsce, a nawet w Europie. Niestety, dziś pozostało po tym tylko wspomnienie, utrwalone na starych rycinach.

Dotychczasowe prace dały początek odnowie ogrodu, z całą pewnością jednak trzeba je uznać za niewystarczające. Zamiast boskietów mamy dziś dziki park, w którym domyślać się trzeba przemyślanego układu. Zniknął Pawilon Pod Orłem, po Pawilonie Chińskim pozostały resztki fundamentów...

Białystok to miasto z przyszłością. Nie godzę się jednak na przyszłość, ku której zdążać będziemy kosztem przeszłości. Bez należnego szacunku dla naszego dziedzictwa nie osiągniemy wiele. Stąd też moja inicjatywa, dzięki której za lat kilkanaście będziemy mogli stwierdzić, że hetman Branicki może być z nas dumny. Mam nadzieję, że białostoczanie podzielają moją opinię i na to hasło czekali od dawna.

Zapraszam do współpracy wszystkich, którym przywrócenie Ogrodowi Branickich jego dawnego blasku leży na sercu równie głęboko, jak mnie.

Z wyrazami szacunku

write

Prezydent Miasta Białegostoku

 

 

 

 

Białystok, 19 maja 2007 r.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 10